Ekonomika pestovania paradajok

Pred rozhodnutím s kúpou skleníka sa väčšina pestovateľov zaoberá otázkou návratnosti investície. I keď financie sú vždy na prvom mieste, netreba zabúdať na subjektívne atribúty, ako chuť, sladkosť, výživové hodnoty a najmä sebestatočnosť a dostupnosť vždy čerstvej zeleniny.

Komerčné pestovanie paradajok

Dosiahnuteľné cieľové výnosy pri komerčnom priemyselnom pestovaní sa pohybujú medzi 50 a 55 kg/m2 produkčnej plochy. Najlepší producenti dosahujú viac 70 kg/m2 vo výskumných produkčných skleníkoch. Zvýšenie výnosov prichádza s väčšími skúsenosťami a odbornými znalosťami pestovateľov, ale najväčšie prírastky výnosov prichádzajú vďaka prijatiu a používaniu nových technológií. Prostredníctvom používania počítačových systémov kontroly prostredia, pridávania CO2, novších, vyšších skleníkov a účinných chladiacich systémov sa výnosy neustále zvyšujú.
Pestovateľský cyklus skleníkových paradajok je založený na používaní rovnakého súboru rastlín počas celého roka. Rastliny sa vysievajú v polovici novembra, zber sa začína koncom marca až začiatkom apríla a pokračuje až do novembra nasledujúceho roka. Počas celého vývoja rastlín by nemala teplota klesať pod 15C.

Domáce pestovanie paradajok

Pri klasickom rozmere 3 x 6 m (skleníky Luxor a Triumf) máme k dispozícii nasledovné možnosti rozloženia plochy na pestovanie.

Rozlozenie-zahonov-do-U
V domácich podmienkach, s dobrou prípravou pôdy, hnojením a zalievaním, uvažujme s polovičným výnosom, 25kg/m2.
A varianta - 11m2 á 25 kg = 275 kg
B varianta - 12m2 á 25 kg = 300 kg
Pri priemernej cene paradajok 2€, je výnos 275 x 2 = 550€, čo už je dostatočný argument na domáce pestovanie v skleníku.
Ak úrodu rozložíme na celé produkčné obdobie júl - september, tj. 90 dní, tak by bol priemerný denný zber 3kg.

Z praxe

Nepestujeme na celej ploche skleníka (kombinácia plodín), ale po prerátaní na výmeru (cca 8m2), čísla korenšpondujú s realitou a denným zberom cca 2kg paradajok. Teória i prax je zajedno v nevhodnosti miešania rajčín a uhoriek, každá plodina by mala mať vlastný skleník. V praxi je to však ťažko dosiahnuteľné a prakticky všetci pestujú v skleníku mix zeleniny. Všeobecne platí, že úroda v skleníku je násobne vyššia než vo voľnej prírode.

Ako sú na tom uhorky?

Napriek tomu, že uhorky sú známe svojou skorou a opakujúcou sa zrelosťou, nie je vždy je možné dopestovať toľko, koľko chcete. Priemerný výnos zeleniny na 1 m2 v komerčnom skleníku sa pohybuje až 50 kg/m2. Pri domácom hobby pestovaní a vhodnej starostlivosti však môžete očakávať 10-25 kg.

Späť do obchodu